Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Dekarbonizaca przemysłu, energia z odzysku, kogeneracja

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa poszukują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie użycia węgla i gazu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przykładowo poprzez ograniczenie wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, bądź trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalane jest też zimno.

W licznych dziedzinach przemysłu możliwe jest również wykorzystanie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie przynosi z czasem spore oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko i wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna droga do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, implementacja tego typu procesów ciągnie za sobą znaczne koszty, jednak w końcowym rozrachunku korzyści jakie one zapewniają, całkowicie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Nasze dane adresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10