Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Sprawdź więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online bez problemu można wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest często obligatoryjne, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza obliczyć cenę przekładu. Od czego wobec tego zależy koszt tłumaczeń?

Język, termin wykonania, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztowało cię tłumaczenie dokumentu wpływ mają przytoczone niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Przekład artykułów medycznych, kontraktów handlowych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Warto nadmienić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii bądź oryginału oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]