Badania operatorów – co to takiego?

Badania operatorów – co to takiego?

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, koncentracji uwagi i widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w wypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]