Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Zobacz, gdzie kupić kontener otwarty.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]