Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Poszerz swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o opłacie za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkuset dokumentach kontrola należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]