Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

bezpłatny generator not księgowych 40 euro

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Wszak opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią zwyczajnego przeoczenia bądź chwilowych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]