Jak działa mass collect i czy warto wdrożyć tę usługę?

Jak działa mass collect i czy warto wdrożyć tę usługę?

Co to jest mass collect? Więcej na https://bit.ly/3499Qrk.

Mass collect jest usługą, której głównym aspektem jest identyfikacja płatności masowych. Przybliżamy w skrócie, jak działa mass collect i w jaki sposób upraszcza pracę dużym i małym przedsiębiorstwom.

Mass collect – gdzie taka usługa będzie pomocna?

Funkcja usługi mass collect jest zasadniczo niezwykle prosta. Polega na przypisaniu każdemu kontrahentowi unikalnego numeru rachunku, który staje się zarazem jego identyfikatorem. Takie rozwiązanie zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest szeroka grupa kontrahentów, czyli np. w firmach telekomunikacyjnych, w prywatnych klinikach, a także wszystkich działalnościach, gdzie wprowadzone jest płatności abonenckie (między innymi w obiektach sportowych). Należności przesyłane w usłudze mass collect kierowane są na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednak wcześniejsze przypisanie klientom unikatowych numerów rachunków umożliwia ich sprawniejsze zdefiniowanie, bez względu na to, jaki sposób wybrali oni do realizacji przelewu (przelew z karty, tradycyjny przelew czy też przelew za pośrednictwem poczty). Korzystanie z mass collect przekłada się również na mniej czasochłonne księgowanie należności aniżeli podczas księgowania manualnego, a równocześnie na wyeliminowanie możliwych omyłek, jakie mogą zdarzyć się w trakcie tej czynności.

Dlaczego opłaca się skorzystać z mass collect?

Choć mass collect nie jest obecnie oferowane we wszystkich bankach (posiadają ją między innymi BNP Paribas i PM Bank) warto rozważyć jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie, także takim, które miesięcznie rozlicza poniżej setki dokumentów księgowych. Stosowanie mass collect przynosi wszak kilka korzyści, takie jak oszczędność czasu pracowników działu księgowości, możliwość połączenia z systemem finansowo–księgowym (a co za tym idzie monitorowanie na bieżąco wpływających należności) czy integracja z oprogramowaniem Finance Automation. Taką polską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na integrację z usługą mass collect banku, ale posiada także opcję przesyłania przypomnień o nadchodzących terminach płatności oraz windykacji, co po kilku miesiącach skutkuje wzrostem terminowości u klientów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]