Usługi faktoringowe sposobem na finansowanie działalności

Usługi faktoringowe sposobem na finansowanie działalności

Faktoring to nowoczesna usługa pozwalająca na finansowanie faktur, które podmiot gospodarczy wystawia swoim kontrahentom. Stanowi szybki sposób pozyskiwania środków pieniężnych na cele związane z bieżącą działalnością operacyjną. Zabezpiecza właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego przed niewypłacalnością kooperantów…

Czytaj więcej